บันทึกการเดินทาง

1502778888
1502778143

เที่ยวคาเมร่อนไอแลนบนยอดเขา กินอาหารพื้นบ้าน (สติมโบต) ร้อนๆ กับบรรยากาศที่อุณหภูมิ 18  องศา